NASZ ZESPÓŁ

Radosław Piotrowicz
pedagog specjalny,
terapeuta wczesnej interwencji

Maja Kłoda
psycholog,
terapeuta wczesnej interwencji

Krystyna Pomorska
psycholog, pedagog,
terapeuta behawioralny

Maria Mossor-Kwit
pedagog specjalny,
terapeuta wczesnej interwencji

Paulina Wiśniewska
psycholog,
terapeuta wczesnej interwencji

Natalia Prostko
pedagog specjalny,
terapeuta wczesnej interwencji

Justyna Stolarczyk
pedagog specjalny,
arteterapeuta

Karolina Olszewska
pedagog specjalny,
neurologopeda

NASZA IDEA

Naturalne środowisko, przydatne umiejętności

Naturalne środowisko, przydatne umiejętności

 • Pracujemy w naturalnym środowisku dziecka
 • Rozwijamy umiejętności w czasie codziennych czynności
 • Stawiamy na umiejętności funkcjonalne - przydatne w codziennym życiu
 TO dziecko, TA rodzina

TO dziecko, TA rodzina

 • Koncentrujemy się na rodzinie jako całości
 • Uwzględniamy potrzeby i możliwości wszystkich członków rodziny
 • Szanujemy wartości i priorytety danej rodziny
Kompetentny rodzic – nie terapeuta

Kompetentny rodzic – nie terapeuta

 • Pracujemy nad poczuciem skuteczności i pewności siebie opiekunów
 • Wraz z członkami rodziny w praktyce ćwiczymy nowe umiejętności
 • Dostarczamy rzetelnych informacji, aby umożliwić dokonywanie najlepszych wyborów
Kompleksowe wsparcie

Kompleksowe wsparcie

 • Zapewniamy interdyscyplinarną opiekę i wsparcie 
 • Pomagamy skoordynować współpracę wszystkich specjalistów
 • Dbamy o sprawny i wielokierunkowy przepływ informacji między rodziną a terapeutami